Badania psychotechniczne

W pracowni wykonujemy badania psychologiczne w zakresie psychologii transportu i medycyny racy. Badania psychotechniczne mają na celu sprawdzenie czy istnieją psychologiczne przeciwwskazania do kierowania pojazdami mechanicznymi  oraz do wykonywania pracy jako kierowca zawodowy. Kompetentnie, sprawnie (w szybkim tempie, bez przestojów i marnowania czasu) oraz w miłej atmosferze badamy:

 1. KIEROWCÓW
 • kierowców zawodowych
 • kandydatów na kierowców wszystkich kategorii prawa jazdy (A, B, C, D, E)
 • kierowców pojazdów uprzywilejowanych
 • osoby kierujące samochodami służbowymi Kat. B
 • instruktorów nauki jazdy i egzaminatorów
 • przedstawicieli handlowych
 1. KIEROWCÓW SKIEROWANYCH NA BADANIA
 • Kierowców skierowanych przez Policję lub Starostwo Powiatowe w wyniku przekroczenia 24 punktów karnych
 • Kierowców prowadzących pojazd w stanie nietrzeźwości lub po spożyciu środków psychoaktywnych
 • Kierowców po wypadkach drogowych
 1. OPERATORÓW
 • operatorów koparek, dźwigów, ładowarek
 • operatorów wózków widłowych
 • osoby pracujące na wysokości
 • operatorów żurawia wieżowego
 • operatorów suwnic
 1. BADANIA PSYCHOLOGICZNE DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ LUB POSIADAJĄCYCH POZWOLENIE NA BROŃ
 • myśliwską
 • bojową
 • kolekcjonerską
 • do nabywania oraz przechowywania materiałów wybuchowych
 • do obrotu bronią i materiałami niebezpiecznymi
 • do wykonywania usług detektywistycznych
 • do pracy strażnika gminnego (miejskiego)
 • komornicy
 • kuratorzy
 • pracownicy ochrony
 1. DIAGNOSTYKA PSYCHOLOGICZNA I NEUROPSYCHOLOGICZNA
 2. PSYCHIATRA DZIECIĘCY
 3. PSYCHIATRA DLA DOROSŁYCH
 4. PSYCHOTERAPIA UZALEŹNIEŃ OD:
 • alkoholu
 • narkotyków
 • hazardu
 • gier komputerowych i innych
 1. KONFLIKTY I SYTUACJE KRYZYSOWE W RODZINIE I SZKOLE
 • praca terapeutyczna z osobami doświadczającymi przemocy
 • praca terapeutyczna z osobami stosującymi przemoc
 • praca terapeutyczna z rodzinami, parami - trudne relacje: mąż- żona, rodzic- dziecko, uczeń- nauczyciel, wykorzystanie elementów Porozumienie bez Przemocy
 • praca terapeutyczna z osobami po traumie, z ofiarami wypadków i klęsk żywiołowych
 • praca z osobami w kryzysie - samobójstwa i samouszkodzenia
 • mediacje rodzinne
 • warsztaty dla młodzieży szkolnej - jak radzić sobie z agresją i problemem przemocy
 • warsztaty podnoszące kompetencje rodzicielskie
 • prowadzenie grup wsparcia dla osób doświadczających przemocy w rodzinie
 • prowadzenie grup wsparcia dla osób doświadczającej przemocy w rodzinie
 1. POMOC PEDAGOGICZNA I PSYCHOLOGICZNA DLA RODZICÓW, DZIECI I MŁODZIEŻY
 • zapobieganie niepowodzeniom szkolnym
 • zaburzenia zachowania
 • zachowania ryzykowne
 • rewalidacja dzieci niepełnosprawnych intelektualnie
 • trudności szkolne i wychowawcze
 1. PSYCHOTERAPIA KRÓTKOTERMINOWA INTEGRATYWNA METASYSTEMOWA W:
 • depresji
 • lękach
 • traumie - PTSD
 1. SZKOLENIA, WARSZTATY I TRENINGI PSYCHOEDUKACYJNE
 • jak być asertywnym
 • jak dobrze porozumieć się z drugą osobą
 • jak radzić sobie ze stresem
 • jak wybudować pewność siebie
 • jak radzić sobie z własną złością
 • i inne

Dodatkowo oferujemy także:

 • badania psychologiczne kandydatów na pracowników i pracowników, przeprowadzanie rozmów kwalifikacyjnych i wywiadów kompetencyjnych w ramach procesów rekrutacji i selekcji personelu
 • treningi i szkolenia psychologiczne oraz programy outplacementowe
 • poradnictwo psychologiczne.

 

WAŻNE!  24  godziny przed badaniem nie powinno się spożywać alkoholu ani innych środków psychoaktywnych.

Na badanie należy przyjść wyspanym i wypoczętym oraz zabrać ze sobą:

 • dokument tożsamości ( dowód osobisty lub paszport)
 • prawo jazdy  (dotyczy kierowców)
 • skierowanie na badanie ( wystawione przez Policję, pracodawcę lub lekarza)
 • okulary lub soczewki kontaktowe, jeśli są używane
 • dane do wystawienia rachunku ( w przypadku skierowania wydanego przez pracodawcę; potrzebne dane to pełna nazwa firmy, adres siedziby i NIP firmy).

 

Jak wygląda badanie?

 1. Rejestracja, wniesienie opłaty za badanie, wypełnienia ankiety.
 2. Badanie papierowymi testami psychologicznymi ( sprawność umysłowa, osobowość).
 3. Badanie aparaturowe ( czas reakcji, uwaga, koordynacja wzrokowo- ruchowa, widzenie głębi, ocena prędkości).
 4. Badanie w ciemni ( dot. kierowców- widzenie w mroku oraz wrażliwość na olśnienie)
 5. Wywiad psychologiczny.
 6. Omówienie wyników badań, wydanie orzeczenia oraz wystawienie rachunku.