Badania psychotechniczne

W pracowni wykonujemy badania psychologiczne w zakresie psychologii transportu i medycyny racy. Kompetentnie, sprawnie (w szybkim tempie, bez przestojów i marnowania czasu) oraz w miłej atmosferze badamy:

 1. KIEROWCÓW
 2. OPERATORÓW
 • kandydatów na kierowców
 • kierowców zawodowych
 • osoby kierujące samochodami służbowymi
 • kierowców pojazdów uprzywilejowanych
 • instruktorów nauki jazdy i egzaminatorów
 • kierowców po zatrzymaniu prawa jazdy przez Policję (punkty karne, po spożyciu alkoholu, po wypadku)
 • operatorów koparek, dźwigów
 • operatorów wózków widłowych
 • osoby pracujące na wysokości
 • przedstawicieli handlowych
 1. OSOBY WYKONUJĄCE INNE ZAWODY, W KTÓRYCH WYMAGANE SĄ SZCZEGÓLNE PREDYSPOZYCJE PSYCHOFIZYCZNE
 • szkolenia i warsztaty

Dodatkowo oferujemy także:

 • badania psychologiczne kandydatów na pracowników i pracowników, przeprwadzanie rozmów kwalifikacyjnych i wywiadów kompetencyjnych w ramach procesów rekrutacji i selekcji personelu
 • treningi i szkolenia psychologiczne oraz programy outplacementowe
 • poradnictwo psychologiczne.

 

WAŻNE!  24  godziny przed badaniem nie powinno się spożywać alkoholu ani inych środków psychoaktywnych.

Na badanie należy przyjść wyspanym i wypoczętym oraz zabrać ze sobą:

 • dokument tożsamości ( dowód osobisty lub paszport)
 • prawo jazdy  (dotyczy kierowców)
 • skierowanie na badanie ( wystawione przez Policję, pracodawcę lub lekarza)
 • okulary lub soczewki kontaktowe, jeśli są używane
 • dane do wystawienia rachunku ( w przypadku skierowania wydanego przez pracodawcę; potrzebne dane to pełna nazwa firmy, adres siedziby i NIP firmy).

 

Jak wygląda badanie?

 1. Rejestracja, wniesienie opłaty za badanie, wypełnienia ankiety.
 2. Badanie papierowymi testami psychologicznymi ( sprawność umysłowa, osobowość).
 3. Badanie aparaturowe ( czas reakcji, uwaga, koordynacja wzrokowo- ruchowa, widzenie głębi, ocena prędkości).
 4. Badanie w ciemni ( dot. kierowców- widzenie w mroku oraz wrażliwość na olśnienie)
 5. Wywiad psychologiczny.
 6. Omówienie wyników badań, wydanie orzeczenia oraz wystawienie rachunku.